Právní základ

  1. Realitní kancelář N&F services s.r.o. (dále jen „RK“) je dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako taková má povinnost provést identifikaci zákazníka a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.
  2. Ve smyslu zákona č. 378/2015 Sb. má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)
  3. Ochrana osobních údajů je pro naše zákazníky upravena v Informacích o zpracování osobních údajů.
  4. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. souborů cookies na jeho počítač. Soubory cookies jsou upraveny v Podmínkách používání cookies.

 

Zpracoval: 
nemovitosti & financování services s.r.o.